CHƯƠNG TRÌNH CỐ VẤN HỖ TRỢ

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH
CoPlus là một không gian làm việc chung và Một nơi tư vấn tương tác cho một cộng đồng đa dạng tại địa phương. Tại CoPlus, chúng tôi đang làm việc với nhau để tìm ra những cách thức mới và hiệu quả để thành công.
 
Chúng tôi cống hiến không chỉ để xây dựng một trung tâm tư vấn quản lý thành công và có lợi nhuận mà còn là đạo đức, sáng tạo, và có lợi cho người sử dụng;
Chúng tôi tạo ra một không gian làm việc thân thiện, mạnh dạn cho các doanh nghiệp trẻ và các Startup đó là điều đáng khích lệ trong việc giúp đỡ và hỗ trợ hoàn hảo cho họ
Vui vẻ vượt lên các thách thức về các tiêu chuẩn làm việc lỗi thời, kém hiệu quả và dũng cảm trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và môi trường làm việc, tạo ra một địa điểm tại Huế và miền Trung Việt Nam để hỗ trợ các cá nhân hướng đến thành công trong việc kinh doanh.
background
ĐĂNG KÝ CỐ VẤN HỖ TRỢ