Nhằm khuyến khích việc nghiên cứu, sáng tạo khoa học, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống, đồng thời tôn vinh, ghi nhận công lao của các tổ chức và cá nhân có đóng góp nổi bật cho khoa học công nghệ, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của quê hương, đất nước, tuyển chọn các giải pháp kỹ thuật có tính mới, tính sáng tạo được áp dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả cao tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.

Ban tổ chức Giải Thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2018 chính thức phát động và kêu gọi sự tham gia, hưởng ứng tích cực từ các đơn vị, tổ chức, các cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia.

Tổng giá trị giải thưởng lên đến 32 Triệu đồng cùng nhiều bằng khen, giải thưởng giá trị khác (Vui lòng xem thông tin chi tiết bên dưới)

Đối tượng tham gia dự thi Giải thưởng là công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài đang lao động học tập, công tác có các công trình khoa học công nghệ được nghiên cứu, triển khai áp dụng trên địa bản tỉnh trong phạm vi 5 năm tính đến thời điểm cuối nhận hồ sơ đều có quyền tham dự Giải thưởng với tư cách cá nhân hoặc tập thể. 

Các lĩnh vực dự thi gồm: (1)Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông; (2)Cơ khí và tự động hóa; (3)Sinh-Y học phục vụ sản xuất và đời sống ; (4)Công nghệ Vật liệu; (5)Công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; (6)Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới và (7)Khoa học xã hội và nhân văn.

Về tiêu chí, những đề tài có tính mới và sáng tạo, khả năng ứng dụng rộng rãi và đảm bảo hiệu quả kỹ thuật – kinh tế – xã hội cụ thể sẽ được đánh giá cao. Hồ sơ dự thi gồm có: Đơn xin tham dự Giải thưởng; Bản mô tả tóm tắt công trình dự thi; Bản toàn văn công trình dự thi, bản nhận xét, đánh giá của hội đồng khoa học và các tài liệu khác. Thời gian nhận hồ sơ dự thi bắt đầu từ ngày công bố đến hết ngày 15/9/2018

Thời gian tổ chức giải thưởng: Từ tháng 5 đến tháng 12/2018.

Trong đó thời gian nhận hồ sơ: Từ khi công bố thể lệ đến ngày 15/9/2018.

Chi tiết về Kế hoạch 109/KH-UBND về tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2018 vui lòng xem tại đây.

 ( Nguồn: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế )