KHÔNG GIAN COPLUS

CO-WORKING SPACE & BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
GHẾ NGỒI
Thẻ thành viên 20 giờ cho cá nhân

170.000 VND/ thẻ

 • Chỗ ngồi
 • Nước uống
 • Café(Giá ưu đãi)
 • Tham gia các sự kiện của CoPLUS

Lựa chọn

GHẾ NGỒI
Thẻ thành viên 10 ngày cho cá nhân

450.000 VND/ thẻ

 • Chỗ ngồi
 • Nước uống
 • Café(Giá ưu đãi)
 • Tham gia các sự kiện của CoPLUS

Lựa Chọn

GHẾ NGỒI
Thẻ thành viên tháng cho cá nhân

700.000 VND/ thẻ

 • Chỗ ngồi
 • Nước uống
 • Café(Giá ưu đãi)
 • Tham gia các sự kiện của CoPLUS

Lựa Chọn

GIỜ
Gói theo giờ

15.000 VND/ giờ

 • Chỗ ngồi
 • Nước uống
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • N/A

Lựa Chọn

PHÒNG RIÊNG
Phòng riêng cho công ty

Từ 2.500.000 VND/tháng

 • Chỗ ngồi
 • Địa chỉ công ty
 • Biển hiệu công ty
 • Dịch vụ lễ tân
 • Dịch vụ thư tín
 • Nước uống
 • Café(giá ưu đãi)
 • Tham gia các sự kiện của CoPLUS

Lựa Chọn

NGÀY
Gói theo ngày

66.000 VND/ ngày

 • Chỗ ngồi
 • Nước uống
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • N/A

Lựa Chọn

PHÒNG HỌP - SỰ KIỆN
Không gian tối đa cho 50 người

Từ 120.000 VND

 • Nước uống
 • Café(giá ưu đãi)
 • Teabreak (báo giá riêng)
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • N/A

Lựa Chọn