CUỘC THI THỬ THÁCH SÁNG TẠO XÃ HỘI - VIETNAM SOCIAL INNOVATION CHALLENGE

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Vietnam Social Innovation Challenge 2018 (Thử thách sáng tạo xã hội Việt Nam 2018), với chủ đề năm 2018: Khởi nghiệp sáng tạo và Phát triển nghề nghiệp cho thanh niên, là chương trình nhằm tìm kiếm, hỗ trợ ươm tạo các sáng kiến khởi nghiệp xã hội giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường và kinh tế cấp bách của Việt Nam. Đồng thời, dự án còn hướng đến việc nhằm truyền cảm hứng cho những người trẻ niềm đam mê và hỗ trợ thanh niên tìm kiếm việc làm tốt hơn và khởi nghiệp thành công trong bối cảnh nền kinh tế cạnh tranh, hội nhập.

Các thí sinh dự thi đăng ký tham dự theo các đường link sau:

► Miền Bắc:

► Miền Trung:

► Miền Nam:

​Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Tài liệu bài trình bày của các diễn giả:

Thông tin chi tiết cuộc thi